Kdv oranlarında değişiklik..

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5359)

29 Mart 2022 Tarih ve 31793 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yayımlandığı ayı takip eden ay başından itibaren yürürlüğe girecek olan 5359 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına göre

1- 24/12/2007 tarihli ve 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1 inci maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

2- Aynı Kararın eki (I) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 5 inci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tohumluk ve fidanlarda kdv oranı %1 e indirilmiştir.

3- Aynı Kararın eki (I) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 9 uncu sırasının sonunda yer alan parantez içi ifadenin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanarak satın alınan araçların teslimi ile özel matrah uygulanarak yapılan teslimlerde, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.” %18

4- Aynı Kararın eki (I) sayılı listenin B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 11 inci sırasında yer alan “Net alanı 150 m2, ye kadar konut teslimleri” ibaresi “16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanının 150 m2, ye kadar olan kısmı” şeklinde değiştirilmiştir. %1

5- Aynı Kararın eki (I) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 19 uncu sırası yürürlükten kaldırılmıştır.

6- Aynı Kararın eki (II) sayılı listenin 22 nci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ve “İn Vitro Tam Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” hükümlerine tabi olan cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetleri, hükümlerine tabi olan cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetleri kdv oranı %8 indirilmiştir.

7- Aynı Kararın eki (II) sayılı listenin 24 üncü sırasında yer alan “(birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. Kdv oranı %8 indirilmiştir.

8- Aynı Kararın eki (II) sayılı listenin 28 inci sırasındaki tabloda yer alan “8434.10.00.00.00 Süt sağma makinaları” satırı “84.34 Süt sağma makinaları ve sütçülükte kullanılan makina ve cihazlar” olarak değiştirilmiş ve tablonun sonuna 30/12/2021 tarihli ve 5045 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin aşağıdaki sıraları eklenmiştir. %8

9- Aynı Kararın eki (II) sayılı listeye aşağıdaki sıralar eklenmiştir.

35- Konutların net alanının 150 m2,ye kadar olan kısmı, %8

36- Arsa ve arazi teslimleri,%8

37- Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete, diş fırçası ve macunu, diş iplikleri, %8 olarak uygulanacaktır. İyi çalışmalar dileriz.

museum Biz kimiz

Biz kimiz

Misyonumuz

Farklılıklarımıza, değerlerimize sahip çıkarak, Dinamik bir hizmet anlayışı ile sektörde talep edilen bir firma olmak …

Biz kimiz

Vizyonumuz

Etkinliğimizi çevikliğimizi ve örgütsel verimliliğimizle ile müşterilerimize, hissedarlarımıza, çalışanlarımıza topluma ve çevreye kattığımız değerleri sürekli ve belirgin biçimde arttırmak…

Biz kimiz

İlkelerimiz

Detaycılık, Mükemmeliyetçilik, Doğruluk, Şeffaflık, Güven, Sosyal sorumluluk, Uzmanlaşma, Ekip çalışması, Müşteri odaklılık.

Daha fazla bilgi için

İletişime geçin

groups Ekibimiz

rss_feed Blog

Blog Görsel

2022 Yılı Elektronik Defter Geçiş Süreçleri

watch_later 28 Mayıs 2022
edit Ali Kumargal
Blog Görsel

4857 s. İŞ KANUNUNDA YER ALAN İDARİ PARA CEZALARI (2018 – 2021)

watch_later 4 Aralık 2021
edit Ali Kumargal

Kanun Maddesi Ceza Maddesi Fiil 2018 2019 2020 2021 Açıklama 3 98 İşyerini muvazaalı olarak bildirmek 21.036 26.027 31.903 34.809 İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı. 5 99/1-a İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak 177 219 268 292 Bu durumdaki her işçi için 7 99/1-b Madde de öngörülen ilke […]

Blog Görsel

Kayıt Dışı istihdam ile İlgili…

watch_later 26 Kasım 2021
edit Ali Kumargal

Sırf kar elde etmek için sigorta yapmayarak kayıt dışı işçi çalıştıranlar için büyük cezalar var. Sigortasız işçi çalıştıran işveren 1 yıl için brüt asgari ücretin 38 katına (135 bin 926 lira) kadar ceza öder. Ayrıca; İşveren kayıt dışı işçi çalıştırdığı için işe giriş bildirgesi vermediğinden 2 asgari ücret kadar daha ceza alır.Sigortasız işçiyi aylık prim […]

Blog Görsel

Bir Yıl Daha Biterken …

watch_later 19 Kasım 2021
edit safa

DEĞERLİ YÖNETİCİLER İşlemlerimizin rahat ve kanunlara uygun bir şekilde ilerleyebilmesi için muhasebecinizle devamlı irtibat halinde olmanız gerekmektedir. Yapılacak veya yapılmış olan tüm değişiklikleri uygulamaya geçmeden önce istişare etmeniz sizin menfaatinize olacaktır. Sizde bilirsiniz ki bize belirtilmeyen, vurgulanmayan istişare edilmeyen konuların yarın öbür gün karşımıza kanunlardaki vergisel sorumlulukları veya diğer sorumluluklarıyla çıkması muhtemeldir. Muhasebecilik bunun için […]