Bir Yıl Daha Biterken …

Bir Yıl Daha Biterken …

DEĞERLİ YÖNETİCİLER

İşlemlerimizin rahat ve kanunlara uygun bir şekilde ilerleyebilmesi için muhasebecinizle devamlı irtibat halinde olmanız gerekmektedir. Yapılacak veya yapılmış olan tüm değişiklikleri uygulamaya geçmeden önce istişare etmeniz sizin menfaatinize olacaktır. Sizde bilirsiniz ki bize belirtilmeyen, vurgulanmayan istişare edilmeyen konuların yarın öbür gün karşımıza kanunlardaki vergisel sorumlulukları veya diğer sorumluluklarıyla çıkması muhtemeldir. Muhasebecilik bunun için önemlidir. Bunun için vaz geçilmezdir. Bunun için pazarlık konusu olamaz. Net olmalıdır; anlaşılabilir, karşılığı olan ve amacına hizmet eden bir eylem sonuçlandırmasıdır. Hukuki dayatmaları olduğundan zorlayıcıdır. Ama bu demek değildir ki sizin hakkınız gasp edilecek veya bir başkasının hakkını gasp edeceğiz anlamı çıkarılmasın; ancak vergi ile tabir edilen kavramın doğasında karşılıksız bedel – vergi: kamu giderlerini karşılamak amacıyla hükümranlık gücüne dayanarak alınan karşılıksız bedeller – olarak tanımlanır. Bu karşılıksız bedellerde neyin kimden ne zaman nasıl nerede alınacağı da hukuk kavramının konusuna girmekte bu da kanunlarla düzenlenmiş durumdadır.
Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı neyi nerede ne zaman nasıl kim yaptığının açıklaması da vergide ancak belgelerde belirtildiği sürece cevaplanır ve karşılıksız bedeler ona göre ödenir. Dolaysıyla muhasebecinin bundan haberi olmadan da bu işlemlere vergi salması mümkün değildir. İlerleyen zamanlarda da bu işlemlerle ilgili vergi incelemelerin de çapraz kontrollerde yoklamalarda vs. tekniklerle istenmeyeceğini hukuk adına eşitlik adına hiç kimse garanti edemez. En azından adil olan bu. Diğer bir ifadeyle muhasebeciniz işletmenizde olan işlemlerin nasıl aktığını akacağını ilişkilerin sonuçlarını belgesel olarak ifade edilme yeridir. Hiç kimse bilmediği bir olgu hakkında ileri veya geri hüküm veremez. Onun içindir ki işletmenizde oluşan ekonomik olguların hepsini muhasebecinizle paylaşmak ve bunların hukuki sonuçları hakkında istişare yapma durumundasınız. Adı üzerinde mesleğimizin adı mali müşavirlik ekonomik danışmanlıkta diye bilirsiniz. Bu anlatılanlar ışığında mesleğimizin önemi işletmeniz için ne kadar önemli olduğunu umarım anlatabilmişimdir. Ki bu bağlantı sizin de işletmenize ve oradan elde ettiğiniz gelire bağlılığınızı ortaya koyacaktır. Amacınız ile faaliyetlerinizin tutarlılığı bu alanda kendini çabucak belli edecektir.
Bu bağlamda biz her ay sizden

 1. İşletmemizin gider pusulası ile bir hizmet veya alımı yapılıp yapılmadığını söylemeden siz varsa bildirmeniz gerekmektedir.
 2. İşletmemizin müstahsil makbuzu ile bir mal alışımızı var mı yok mu bunu muhasebeciniz söylemeden siz varsa belirtmelisiniz.
 3. İşyerinizin ileriki zamanlarda yapacak oldukları iş bağlantılarını sözleşme dayandırılmış avans alınmış ise bunu muhasebeciniz size sormadan siz sözleşmeyle ve avans dekontu ile muhasebecinize göndermelisiniz.
 4. Her ay veya düzenli aralıklarla işletmenize ait banka hesap hareketlerinizi muhasebecinizle paylaşmak zorundasınız.
 5. İşletmenizle ilgili Almış olduğunuz tüm belgelerin orijinallerini ve kambiyo evraklarının fotokopilerini muhasebeciniz söylemeden iletmek zorundasınız.
 6. Yapmış olduğunuz tüm ödemelerin belgelerinin ödemeye esas teşkil eden belge fatura müstahsil, serbest tahakkuk meslek makbuzu bilet vs ödeme dekontunu tahsilat makbuz ve alındılarını arkasına iliştiriniz.
 7. Kesmiş olduğunuz faturalara ait banka dekontlarını veya tahsilat belgelerini de çeklerin senetlerin kopyalarının ilgili evraklara iliştiriniz.
 8. Gerekirse kurşunkalemle fatura tahsilat makbuzu alındı vs belgelerin üzerine açıklayıcı notlar düşebilirsiniz.
 9. Alış veya satış yaptığınız kişilerin cari kart bilgilerini kesinlikle oluşturunuz. Peşinde yapsanız vadelide işlem yapsanız oluşturmak zorundasınız. İlerleyen günlerde sahte fatura eksik bilgilerden dolayı açıklama istene bilinir
 10. İşlemlerinizi yapmadan önce teklif verme veya teklif alma aşamasın da işle ilgili tüm olasılıklar hakkında en azından taslak düzeyinde bile olsa raporu muhasebecinizden isteyiniz.
 11. İşletmenizle ilgili İşlemlerin büyük bir kısmı muhasebe departmanını ilgilendirdiğin den muhasebe departmanından ne kadar bağımsız hareket edilirse incelmelerde yoklamalarda açıklama istendiğinde o kadar zorlanılacağı aşikârdır.
 12. İşlerinizin büyük bir kısmı
  a. Vergi hukuku
  b. Sosyal güvenlik hukuku
  c. İş hukuku
  d. Ticaret hukuku
  e. Kamu hukuku
  f. Yerine göre borçlar hukuku
  Ve daha çeşitli alt hukuk ve üst hukukun konusuna girebileceğinden bu giriftlerin bu alanda en azında sizden daha aşina olan mali müşavirler ve muhasebecilerinize yönlendirmesi konusunda istişare yapmamanız; Sizden istenebilecek açıklamayı da karmaşık ve düzensiz hale getirebileceğinden yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Bizler sizin yanınızdayız ve bu sorunlara cevap vermek için sözleşme yapıyoruz.
 13. Tüm yukarıda sayılan işlemlerin işletmeler için ne kadar önemli olduğu inceleme denetim ve yoklamalarda daha da açık bir şekilde ortaya çıkacaktır. Ancak daha bununla da bitmez, bu düzenlemeler sizin karar alma süreçlerinizi de kısaltacaktır. Dolayısıyla işletmenizin yaptığı işe motive olmanızı sağlayacak ve daha emin adımlarla ilerlemenize hizmet edecektir.
  Sonuç olarak önümüzdeki günlerde yılın sonu yaklaşmaktadır ve muhasebe açısından çok yoğun gündemler bizleri beklemektedir. Defter onayları sınıf değiştirmeleri ticari bir dönemin bitmesi yeni bir dönemin başlaması vs. genel olarak mükellefler özellikle kış aylarının durağanlığının olduğu bu dönemde muhasebe açısından da çok karar süreçleri ve ödeme süreçleri yaşamaktalar. Birde bunun üzerine ekonomik durgunluk çökünce ilk hedefe de ister istemez bu ödemeleri çıkaran kişiler ve yaptıkları uygulamalar çok konuşulur hale gelmektedir. Onun için işletmemizle ilgili kararlar muhasebecinizle yapacağınız istişarelerde daha sağlıklı sonuçlar elde etmenize neden olacaktır.
  Hep sağlıklı sonuçlar elde etmeniz temennisiyle …
  Ali KUMARGAL
  MALİ MÜŞAVİR