Her ay Mali Müşavirinize  Verilmesi Gereken Evraklar

Her ay Mali Müşavirinize Verilmesi Gereken Evraklar

Her Ay Sonu Muhasebeye Vermeniz Gereken Evrak Listesi
1-Alış ve Satış ve Gider Faturalarınız (İrsaliye ve Varsa Taşıma Faturaları, Kargoları)
2-Alış ve Gider Faturalarınızın Ödeme Makbuzları (Ödemeler Çek veya Senet ile Yapıldıysa Çek Senet Fotokopileri İlgili Faturaya İliştiriniz)
3-Satış Faturalarınızın Tahsilatları ile İlgili Tahsilat Makbuzları (Tahsilatları Çek veya Senet ile Yaptıysanız Çek Senet Fotokopileri İlgili Faturaya İliştiriniz)
4-Şirketinize Ait Çalıştığınız Her Bankanın Banka Cüzdanı Fotokopisi (Banka Cüzdanı Fotokopisine Açıklamalar Manuel Olarak Anlaşılır Şekilde Yazılacak)
5-Şirketinize Ait Kestiğiniz Çekler ve / veya Senetlerin Listesi
6-Müşterilerinizden Aldığınız Çekler ve/veya Senetlerin Listesi
7- Şirketinize Ait Aldığınız Kredilerin Taksit Dökümleri (Her Kredi İçin Ayrı Ayrı Taksit Dökümü Alınacak)
8- Şirketinize Ait Aldığınız Leasing Alışlarının Taksit Dökümleri (Her Leasing Kredisi İçin Ayrı Ayrı Taksit Dökümü Alınacak)
9-Varsa Perakende Satışı Yazar Kasa Fişleriniz
10-Varsa Kredi Kartı Satışları Slip Dökümleriniz.
11- Varsa Gider Pusulası ile Alışlarınız.
12-İptal Faturalarını Listeleyip Onaylayınız.
13-Firmanın Cari Hesaplarının Teyidinin Onaylanması
14-Süpheli Alacak Karşılığı Hesabına Karşılık Olmak Üzere O Ayla İlgili Alacaklar İçin Dava Açılıp Açılmadığının Teyidi
16-İade Faturalarının Üzerine Kurşun Kalemle İade Olduğunu Beyan Ediniz. (İade Olup İade Olduğu Beyan Edilmeyen Faturaların Alış veya Satış Olarak Kayıt Altına Alınmasının Sorumluluğu Firma Sahibine Aittir.
17-Personel İşe Giriş ve Çıkışları ile İlgili Firma Yetkilisinin Yazılı Bildirim Yapması Gerekmektedir. Yazılı Bildirim Yapılmayan Personel Giriş ve Çıkışları Muhasebece Yapılmayacaktır.
Yukarıdaki Listedeki Evrakların Eksik, Hatalı Verilmesinden Kaynaklanabilecek Yasal Sorumluluklar Firma Sahibine Aittir