Kayıt Dışı istihdam ile İlgili…

Kayıt Dışı istihdam ile İlgili…

Sırf kar elde etmek için sigorta yapmayarak kayıt dışı işçi çalıştıranlar için büyük cezalar var. Sigortasız işçi çalıştıran işveren 1 yıl için brüt asgari ücretin 38 katına (135 bin 926 lira) kadar ceza öder.

Ayrıca;

İşveren kayıt dışı işçi çalıştırdığı için işe giriş bildirgesi vermediğinden 2 asgari ücret kadar daha ceza alır.
Sigortasız işçiyi aylık prim hizmet belgesinde de göstermediği her ay için 2 asgari ücret ceza verilir.
Ücret bordroda gösterilmediği için de yarım asgari ücret ceza uygulanır. Buna ilave olarak yasal defter kaydetmediği her ay için yarım asgari ücret ceza kesilir.
İşçiye ücret bankaya yatırılmayıp elden verildiği için bunun da ek cezası oluyor. İşçi kayıt dışı çalıştırıldığını iddia edip ispatlarsa işveren ayrıca kıdem ve ihbar tazminatı öder.
Sigorta primleri de gecikme zammı ile işverenden tahsil edilir.
İşçi iş kazası geçirirse kendisine, ailesine bağlanacak maaş sigortasız çalıştıran işverenden tahsil edilir.

Kaynak: 4857 sk.